Unha viaxe pola ópera e a zarzuela

Cuatro coros lucenses se reúnen para este concierto. Cantar delas, Conxunto vocal Lugh, Coro del Hospital Xeral-Calde y Grupo vocal Sólo voces.
Dirige: Fernando G. Jácome
Piano: Aurelio Chao Fernández